ateliercechovi.cz

co můžete čekat ?

Po zkontaktování za Vámi přijedeme, probereme vše potřebné a zahradu si nafotíme. Poté Vám zašleme cenovou nabídku na návrh zahrady a po jejím schválení uzavřeme smlouvu. Projekční činnost obvykle dělíme na dvě samostatné fáze – studii a realizační dokumentaci. V průběhu prací studie a realizační dokumentace vše důkladně probereme a před finálním vyhotovením projektu zahrady všechny připomínky zapracujeme. Zahrady sice nerealizujeme, ale průběhu realizace se po dohodě s klientem obvykle účastníme v pozici autorského dozoru. Obzvláště práce, jako jsou terénní úpravy, komponování kamenů a rozmisťování rostlin se bez nás neobejdou :-).   

projekt zahrady - studie

Vytvoření konceptu návrhu zahrady s hmotovým rozvržením stavebních a vegetačních prvků a základní specifikací materiálů.

Obvykle obsahuje:

  • situace – půdorysný plán zahrady
  • popis konceptu
  • inspirační fotografie pro přiblížení záměru
  • 3D model a vizualizace (volitelně) pro jasnější prezentaci navrženého záměru a prověření navržených terénních úprav a prostorových souvislostí. 
projekt zahrady - realizační dokumentace

Podrobná dokumentace pro realizaci zahrady se stavebními detaily, osazovacím plánem a rozpočtem. 

Obvykle obsahuje:

  • situaci s vytýčením stavebních prvků, zpevněných ploch a terénních modelací
  • situaci s vytýčením výsadeb
  • základní konstrukční detaily stavebních prvků v zahradě
  • podrobný výkres osazovacího schématu zahrady
  • výkaz výměr – tabulkový soupis pracovních operací, materiálů a sortimentu rostlin (podklad pro nacenění realizační firmou)